Hem

Rösten – ditt redskap för kommunikation 

Ann-Christin Hallgren Logonom - röst-& talpedagog

Ann-Christin Hallgren
Logonom – röst- & talpedagog

Aktuella kurser

Hur presenterar du dig med din röst och ditt kroppsspråk?

Vill du få kontroll på din talröst ? 

Här finns hjälpen du kan få!

Att behärska talrösten ger mer trygghet och säkerhet i kommunikation. I muntlig framställning kombineras röst,
kroppsspråk, presentationsteknik och retorik till en helhet.

Om du ibland blir trött i rösten eller hes när du talat eller om har svårt att höras när du talar inför publik kan du behöva utveckla din talröstteknik. För att nå ut med ditt budskap och bli trovärdig är röstens kvalitet en viktig del i helheten. Rösten har även ett estetiskt uttryck som man kan arbeta med. 

Som logonom , röst- & talpedagog, hjälper jag med din muntliga framställning där röstträning ger en hållbar och hörbar talröst.  

Här kan du läsa i en forskningsrapport om yrkesrelaterade röststörningar som arbetsmiljöverket publicerat. Röstbelastade yrken är t.ex. lärare, präster, telefonförsäljare, föreläsare men även alla andra röstkrävande yrken.

Läs i ”Tala så att folk lyssnar”  – på sid 53 en artikel om min verksamhet som logonom i NorrköpingsMagazinets sommarnummer 2015.

Min verksamhet som
sångerska, sång- & körpedagog finns på hemsidan
www.annchristinhallgren.se