Hem

Rösten – ditt redskap för kommunikation 

Ann-Christin Hallgren Logonom

Ann-Christin Hallgren
Logonom

Har du någon gång varit med om att din röst har svikit dig ? Kanske i en talsituation när du skulle nå ut till en stor åhörarskara. Kanske du har blivit trött i rösten eller hes när du talat ? Din nervositet kanske tagit över så att rösten darrat ? Anledningarna kan vara många.

Som logonom , röst- & talpedagog med estetisk inriktning, kan jag hjälpa dig med att förbättra din talröstteknik ! Röstträning är ett förebyggande arbete som gör att rösten ska hålla för belastning och blir en helheten utifrån det perspektiv du behöver använda rösten i kommunikation.

För att nå ut med ditt budskap som talare behöver du ha en bärande och varierad röst. Röstens kvalité är avgörande för hur ditt muntliga framträdande uppfattas och hur budskapet tas emot.

Att tala är ett fysiskt arbete som kan vara påfrestande vilket kan yttra sig på flera sätt; rösttrötthet med heshet, för högt röstläge som kan ge spänningar och gäll röst eller så blir rösten trött och knarrig.

Fokus på rösten som arbetsredskap har givits mer plats genom en forskningsrapport om yrkesrelaterade röststörningar som arbetsmiljöverket publicerat. Där kan man läsa att röstyrken som är särskilt utsatta är t.ex. lärare, präster, telefonförsäljare, föreläsare men även alla andra röstkrävande yrken.

Rösten har även ett estetiskt uttryck som man kan arbeta med. De prosodiska elementen; frasering, paus, tempo, satsmelodi, används för att göra en muntlig framställning tydlig i sitt estetiska uttryck.

I muntlig framställning kombineras rösten med presentationsteknik och retorik där även kroppsspråk ingår. Detta tillsammans utgör helheten i kommunikation med rösten som det primära kommunikativa redskapet. Att behärska sin talröst i alla lägen innebär mer trygghet och säkerhet i alla former av muntligt framförande.

Läs i ”Tala så att folk lyssnar”  – på sid 53 en artikel om min verksamhet som logonom i NorrköpingsMagazinets sommarnummer 2015.

Jag arbetar även sedan tidigare som sångerska, sång- & körpedagog och har hemsidan
www.annchristinhallgren.se   där du kan få veta mer om den verksamheten.