Välkommen till min hemsida!

Rösten – ditt redskap för kommunikation

Ann-Christin Hallgren
Logonom

Vill du utveckla din talröst ? 
Vill du få kontroll på din talröst ? 
Vill du få en starkare röst, tydlig artikulation
och få en hållbar och hörbar röst?

Hur presenterar du dig med din röst och ditt kroppsspråk?
Att vårda sin röst kan vara A och O!
Att behärska talrösten ger mer trygghet och säkerhet i kommunikation.
I muntlig framställning kombineras röst, kroppsspråk, presentationsteknik och retorik till en helhet.

Om du ibland blir trött i rösten eller hes när du talat eller om har svårt att höras när du talar inför publik kan du behöva utveckla din talröst-teknik. För att nå ut med ditt budskap och bli trovärdig är röstens kvalitet en viktig del i helheten. Rösten har även ett estetiskt uttryck som man kan arbeta med. 

Röst & Sång studio

Som logonom , röst- & talpedagog, hjälper jag dig med din muntliga framställning där röstvård och röstträning ger en hållbar och hörbar talröst.  

Här kan du läsa i en forskningsrapport om yrkesrelaterade röststörningar som arbetsmiljöverket publicerat. Röstbelastade yrken är t.ex. lärare, präster, telefonförsäljare, föreläsare men även alla andra röstkrävande yrken.

Läs i ”Tala så att folk lyssnar”  – på sid 53 en artikel om min verksamhet som logonom i

Röst- & Sång studio

NorrköpingsMagazinets sommarnummer 2015.

 

Radio P4 Östergötland om rösten

 

Berättarröst för Solna golfklubb

Min verksamhet som
sångerska, sång- & körpedagog finns på hemsidan
www.annchristinhallgren.se