Välkommen!

Rösten – ditt redskap för kommunikation

Ann-Christin Hallgren
Logonom

Som logonom , röst- & talpedagog, hjälper jag dig med din muntliga framställning där röstvård och röstträning ger en hållbar och hörbar talröst.  

Om du ibland blir trött i rösten eller hes när du talat eller om har svårt att höras när du talar inför publik kan du behöva utveckla din talröst-teknik. För att nå ut med ditt budskap och bli trovärdig är röstens kvalitet en viktig del i helheten. Rösten har även ett estetiskt uttryck som man kan arbeta med. 


Att behärska talrösten ger mer trygghet och säkerhet i kommunikation.
I muntlig framställning kombineras röst, kroppsspråk, presentationsteknik och retorik till en helhet.