Röstträning / Röstvård

Röstträning / Muntlig framställning.

Hur går en lektion i röstträning till?

Innan röstträningen påbörjas görs en röstanalys – efter inspelning av läst text och spontantal analyseras rösten. Därefter görs ett individuellt övningsprogram där individspecifika övningar ingår. Kunden får övningar att utföra på egen hand mellan lektionerna så att en utveckling kan ske.

Följande moment ingår i röstträningen;

  • Hållning
  • Andning
  • Avspänning
  • Fonation – röstbildning
  • Artikulation
  • Resonans
  • Uttryck
  • Muntlig framställning

Du kan gå kursen individuellt eller i grupp. Individuell lektion är 40 min/gång. Grupplektion är 60 – 90 min/gång beroende på gruppstorlek, 4 – 6 pers.

En kurs omfattar 8 – 10 ggr. under en period med lektionspass varje vecka eller varannan vecka.

Kursen ger dig redskap för att hantera din talröst med säkerhet, den blir hållbar och hörbar.

Röstträning är friskvård, även kallat röstvård och ett förebyggande arbete så att rösten ska bli hållbar och  hörbar. Som ett estetiskt uttrycksmedel kan rösten övas för olika talsammanhang.

I röstträning ingår övningar för att utveckla röstteknik så att rösten kan varieras i röstläge, röststyrka och att röstkvalitén förbättras. På ett lustfyllt sätt arbetar vi med olika röstövningar.

Att höra framsteg i sin egen röstutveckling är viktigt. Därför spelas rösten in första gången och vid kursavslut för att höra hur rösten låter.

Resonansrörsmetoden, då man ljuder i ett specialtillverkat glasrör, är ett hjälpmedel vi använder för god rösthälsa vid behov. Metoden som har grund i forskningen om röst har utvecklats sedan 1960-talet och kommer ursprungligen från Finland.