Kontakt

Ann-Christin Hallgren, logonom – röst-& talpedagog

Logonom Ann-Christin Hallgren
Logonom Ann-Christin Hallgren

Åby, Östergötland

Mail; ann-christin@logonomen.se
Mobil; 0703 21 32 84

Rolf Bergelin, marknadsansvar

Mail; rolf.b.bergelin@gmail.com

Rolf Bergelin
Marknad

Mobil; 0709 58 12 67

Företaget innehar F-skatt
och är momspliktigt