Kurser

Kursinnehållet kan variera beroende på vad kunden vill utveckla.
Följande delar kan ingå i kursen var för sig eller i olika kombination:

  • Röstträning – röstteknik
  • Muntlig framställning
  • Röstergonomi
  • Presentationsteknik
  • Retorik
  • Kroppsspråk

Muntlig framställning;
Alla former av text eller talframställning, dikt- och prosaläsning, presentationer m.m.
Hur använder du de prosodiska elementen; frasering, paus, tempo och satsmelodi för att göra en muntlig framställning tydlig i sitt estetiska uttryck? Det estetiska uttrycket kan övas här.

Röstergonomi;
Med fokus på rösten som arbetsredskap i kombination med övriga faktorer i arbetsmiljön kan du anpassa arbetsställning/hållning, röststyrka och röstkvalité till arbetssituationen så att rösttekniken ger en hållbar röst som bär fram ditt budskap. Yrkesrelaterade röststörningar i form av rösttrötthet har ökat dramatiskt i samhället. Stress, buller och luftkvalité är några faktorer som har en negativ inverkan på rösten.

Presentationsteknik;
Hur du lägger upp ditt tal, din presentation eller information så att lyssnarna berörs och nås av det budskap du har är viktig i kombination med hur rösten låter.

Retorik;
Rösten som retoriskt verktyg tillsammans med hur du visuellt, kinestetiskt och auditivt framför ditt budskap med övriga retoriska begrepp som Ethos, Logos och Pathos.

Kroppsspråk;
Din hållning, blick, gestik och andra extralingvistiska uttryck tillsammans med hur rösten låter påverkar lyssnaren och därmed även hur ditt budskap tas emot.