Presentation

Mina utbildningar;

Logonom Ann-Christin Hallgren

Logonomexamen 120 hp vid Stockholms Musikpedagogiska Institut i Stockholm 2015.
Körpedagogexamen 20 hp vid Örebro Musikhögskola 1990.
Musiklärarexamen med sång som huvudämne 160 hp vid Piteå musikhögskola 1982.

Medlem i, sekreterare och webbansvarig i styrelsen för
Svenska logonomförbundet.

Vad arbetar en logonom med ?

Logonomens uppdrag;

En logonom är en röstpedagog med tal och kommunikation som centrala element där även röstens estetik kan utvecklas. Logonomen arbetar med helheten utifrån det perspektiv du behöver kunskap om hållning, avspänning, andning, röstläge, röststyrka, artikulation, taltempo, prosodi, kroppsspråk och övriga extralingvistiska signaler du som talare sänder ut till din omgivning.

Arbete med röstutveckling vänder sig till vuxna röstanvändare i röstbelastade situationer och yrken. Det finns även möjlighet att arbeta med rösten uttrycksmässigt och estetiskt. Min personliga inriktning är rösten som ett verktyg för kommunikation och att utveckla rösten i hela sin potential för att vara hållbar och att kunna varieras.

I hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med röster i både tal och sång som sångerska, sångpedagog, körpedagog och musiklärare. Genom att jag hade förmånen att få lära mig en god talröstteknik och sångteknik under min utbildning till musiklärare & sångpedagog på -80-talet har jag klarat rösten i mitt arbete.

Logonomutbildningen har tillsammans med min samlade erfarenhet  i ämnet röst givit mig stor kunskap om röstens fysiologi, anatomi och utvecklingsmöjligheter, med den senaste röstforskningen i bagaget.

Kunskapsområden för logonom;

  • Röstträning
  • Muntlig framställning
  • Retorik
  • Kroppslig medvetenhet
  • Fonetik och röstakustik
  • Röstens anatomi och fysiologi

På arbetsmiljöverket har man publicerat en forskningsrapport om ”yrkesrelaterade röststörningar”. I den kan man läsa att särskilt röstbelastade yrken är t.ex. lärare, präster, telefonförsäljare,
föreläsare men även andra yrken kan vara röstkrävande.