Föreläsning/Workshop

Rösten – ditt redskap för kommunikation.”
Att vårda rösten kan vara avgörande i ditt yrkesutövande.
Att behärska talrösten ger mer trygghet och säkerhet i muntlig framställning.

Du kanske blir trött i rösten eller hes när du talat, eller vill utveckla din talröst.

Som logonom arbetar jag med röstens friskvård med att lära ut god talröstteknik så att rösten blir hållbar och hörbar. Din röst kan utvecklas med varierat röstläge, anpassad röststyrka och god röstkvalité. Din röst kan inge lugn och förtroende och vara behaglig att höra.

Föreläsning/Workshop ”Rösten – ditt redskap i klassrummet.”

I föreläsningen förmedlas kunskap om hur du rösten kan hanteras och utvecklas för att vara hållbar och hörbar. Ni får ”prova på” övningar i röstteknik; hållning, andning, röstövningar och artikulation. Textframställning där prosodin, t.ex. pausering och betoning, gör muntlig framställning varierad och intressant. Budskapet förstärks även med kroppsspråk och retorik.

Föreläsningens längd är 1,5 timme.

Lokal; teknik för bildvisning från dator, kanon och duk. Stolar till alla – inga bord. Max antal deltagare; 25 pers.